Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

"Трейс груп холд" АД - София, вече ще бъде под ръководството на управителен и надзорен съвет. Решението е одобрено от общото събрание на акционерите,  което гласува за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление. Прекратява се мандатът и се освобождават от длъжност всички досегашни членове на съвета на директорите на инженерната компания (девет на брой).

Акционерите избраха за срок от три години надзорен съвет в състав Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев (независим член), Манол Пейчев Денев. За своята дейност всеки от тях ще получава брутно месечно възнаграждение от по 1200 лева.

Николай Михайлов притежава като физическо лице 16 205 831 акции, представляващи 66.97% от гласовете в общото събрание. Заедно с това, като собственик на 100% на фирма "Галини-Н" ЕООД - София, той контролира още 2 178 000 броя (9%) от капитала.

"Трейс груп холд" развива всички дейности в инфраструктурния сектор, занимава се с инвестиции, с международна търговия и логистика, предимно в района на Западните Балкани. Дружеството участва и в строителството на софийското метро.

Основният риск за дружествата от групата през последните няколко години и в близко бъдеще се свързва с напрежение в отделни моменти при финансирането на инфраструктурното строителство, на рехабилитацията и поддържането на пътната мрежа в страната. Значим проблем за дейността на холдинга е сравнително бавното усвояване на средствата от европейските фондове през предходния програмен период и забавянето в приемането на Оперативните програми за настоящия програмен период (2014-2020 г.).

...................
 

"Виена Реал Естейт" ЕАД предсрочно погаси облигационния си заем от 12 млн. евро по първата своя емисия от корпоративни дългови книжа, издадена от дружеството, с ISIN код BG2100010128. Това стана на 3 януари заедно с плащане на всички дължими лихви и такси.

"Виена Реал Естейт", което управлява имотите на германската група Willi Betz в България, събра парите от продажбата на логистичната база на СОМАТ в столичния квартал Горубляне. Купувачът е "Спиди груп". Мажоритарният собственик на куриерската компания "Спиди" плати общо 46 млн. лева.

Сделката е една от най-големите в имотния сегмент за годината и включва сгради с обща площ над 40 хил. кв. метра. Чрез нея СОМАТ събра пари, за да се разплати със свои кредитори, а "Спиди груп" разнообразява бизнеса си чрез центъра в Горубляне, който в момента е запълнен над 95%, а наематели в него са фирми от логистиката, спедицията, търговската и сервизната дейност

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във