Банкеръ Daily

Пари и пазари

50 млрд. долара е спечелила Швейцарската централна банка

Националната банка на Швейцария обяви в началото на седмицата, че е отчела годишна печалба в размер на 48.9 млрд. шв. франка (50.2 млрд. щ. долара) за 2019-а. Впечатляващото постижение се дължи на мощния ръст на приходите от инвестиции в акции на чуждестранни компании, между които "Епъл" и "Амазон", и от натрупаните резерви от над 1000 тона злато. Финансовият резултат подрежда швейцарската централна банка сред най-успешните инвеститори на 2019-а.

В официалното си съобщение на 2 март институцията посочва, че печалбата й от позиции в чуждестранни валути е 40.3 млрд. франка, от златните вложения - 6.9 млрд. франка, а от притежаваната национална парична единица - далеч по-скромните 2.1 млрд. франка. Най-голям дял от печалбата идва от инвестиции в чуждестранни акции, предимно на американски компании. Подадените данни в щатската Комисия за ценни книжа и фондови борси показват, че към края на декември 2019-а в портфейла на швейцарската централна банка е имало акции на "Епъл" за 4.2 млрд. щ. долара, на "Майкрософт" - за 3.6 млрд. долара, на "Амазон" - за 2.4 млрд. долара, и на "Фейсбук" - за 1.6 млрд. долара. Централните банкери на Швейцария са спечелили общо 33 млрд. франка от ръста на глобалните борсови индекси през 2019-а.   

Швейцарските парични стратези са акумулирали огромни количества активи в задгранична валута в хода на битките им за овладяване на скоростното поскъпване на националната парична единица. Нервните глобални пазари и трупащите се политически рискове на планетата потвърдиха за пореден път репутацията на франка на спасително убежище за супер богатите и за бягащите от риска субекти, което подложи валутата на значителен възходящ натиск.   

Националната банка на Швейцария обаче не разполага с особено пространство за маневри. От пет години тя поддържа политика на отрицателни лихвени проценти, а базовата й лихва от минус 0.75% е най-ниската в света.

Въпреки че миналогодишната печалба на институцията е резултат от монетарната й политика, а не от целенасочена стратегия за гонене на висок финансов резултат, впечатляващият му размер увеличи политическия натиск от страна на Берн към банкерите да споделят плодовете на успеха си. Федералното правителство и управите на кантоните ще получат 4 млрд. франка от банковата печалба - двойно повече отколкото обичайното количество от предишни години, което е част от специално споразумение за 2019-а и 2020-а.    

Засега швейцарските парични стратези се противопоставят успешно на натиска за разпределение на по-голяма порция от банковата печалба, произтичаща от вложенията й. Основният мотив е, че първостепенната им задача е да изпълняват ефективно паричните си задължения и че големите приходи през дадена година много лесно могат да се превърнат в съществени загуби при други обстоятелства в друга година. Което означава, че банката трябва да има достатъчно силен баланс, за овладяване на тези колебания. 

Основното притеснение на Националната банка на Швейцария е, че всяко поскъпване на франка, което може да се окаже прекалено в отсъствието на контрол, ще нанесе сериозни поражения на националното стопанство и най-вече на зависимите от износа местни промишлени сектори.   

Политиката на централната банка обаче е подложена и на сериозни критики, най-вече заради отрицателните лихвени проценти, които свиват печалбите на швейцарските кредитори и намаляват конкурентния им потенциал спрямо съперниците от Европа и САЩ. Швейцарските пенсионни фондове също имат сериозни проблеми. Резултатът от тях е, че една от най-добре финансираните пенсионни системи в развития свят е напът да се превърне в една от най-слабите заради символичната доходност на държавните облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във