Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

Печалбата на "Спиди" намалява

Печалбата на "Спиди" намалява със 70% на годишна база, въпреки че приходите на куриерската фирма растат. Компанията продължава да разширява бизнеса си както у нас, така и в чужбина (Румъния и Гърция), което увеличава и разходите й. Общо 7.55 млн. лв. са похарчени за покупки на ДМА от началото на годината. Клоновата мрежа у нас расте, като броят на офисите вече надхвърля 350. Изградени са и логистични хъбове.

"Спиди" е мажоритарна собственост на създателя и главен изпълнителен директор Валери Мектупчиян, който заедно с френската Gepost контролира над 90% от компанията.

 

"София Комерс" превръща облигации в акции

Облигационерите на "София Комерс-Заложни къщи" АД са одобрили процедура по доброволно превръщане на конвертируемите облигации в акции от капитала на дружеството. Решението е във връзка с предстоящия падеж на емисията на 13 декември, уточняват от компанията. До 8 ноември облигационерите следва да заявят писмено желанието си дали да получат номиналната стойност на притежаваните от тях дългови книжа на падежа или да ги конвертират (превърнат) в акции от капитала на веригата заложни къщи. 

Към 30 септември за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22.60 акции, всяка една с цена от 8.65 лева. За последно тези книжа се търгуваха по 3.65 лв. на акция, тоест с над 50% под конверсионната цена. Така че за облигационерите ще е по-изгодно да си вземат главницата на падежа и да си купят акции от пазара на двойно по-ниска цена.

В случай че в седемдневния срок не са постъпили писмени изявления от облигационерите, на падежа на дълговия заем (на 13 декември) всеки инвеститор ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него дългови книжа (главница по облигационния заем).

 

"Алкомет" удвоява печалбата си

По-ниската цена на основната суровина на международните пазари и по-високият дял на продуктите с висока добавена стойност повишиха положителния финансов резултат на завода за прoизводство на алуминиеви профили "Алкомет" АД. С натрупване за деветмесечието печалбата расте четири пъти до 21.3 млн. лева. Приходите на шуменското предприятие продължават да се понижават, тенденция, която се проявява от началото на годината. Въпреки това има ръст в продажбите на пресованите и валцованите продукти. Удвояват се приходите от реализация на профили, а растеж се наблюдава и при домакинското фолио. То е основен приоритет на "Алкомет", тъй като компанията задоволява 25% от търсенето на продукта на европейския пазар.

"Алкомет" също така се възползва от ръста на страните от еврозоната. Една четвърт от продажбите на шуменския завод са в Германия. Делът на Италия в приходите на компанията се повишава, като заедно с Полша дават по 12% от продажбите. Във Франция фирмата реализира 7%, колкото и в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във