Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Доверие Обединен холдинг

"Доверие Обединен холдинг" АД е основан през 1996 г. като приватизационен фонд. Днес той има портфейл от участия в 20 предприятия от шест отрасъла - медицинско оборудване, строителни материали, текстилна, трикотажна и шивашка индустрия, услуги, търговия и други.

Акции в холдинга имат около 148 000 български и чуждестранни фирми и дребни инвеститори. В момента най-големите акционери в "Доверие Обединен холдинг" са "Софарма" АД с дял от 14.8983%, "Елфарма" АД - 9.98%, и "Телекомплект" АД с 9.99%, все от групата около бизнесмена Огнян Донев. Самият той е заместник-председател на надзорния съвет на бившия приватизационен фонд.

Надзорният съвет на компанията е в състав: Радосвет Радев - председател, Огнян Донев – заместник-председател, и Венцислав Стоев. В управителния съвет са Борис Борисов, който е изпълнителен директор и председател на съвета, Анна Павлова и Николай Атанасов. От мениджърите Огнян Донев  притежава 37 107 акции на холдинга, а Венцислав Стоев -  306 277 броя.

За да подобри управлението на портфолиото си и да намали административните си разходи, "Доверие Обединен холдинг" раздели дяловете си между две структури. "Доверие капитал" АД контролира новите инвестиционни проекти и компании, със стратегически партньори. Второто е "Индустриален холдинг Доверие" АД, което управлява приватизираните компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във