Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Новини от бизнеса


  • Производителят на продукти за ветеринарната медицина "Биовет" е увеличил консолидираните си нетни приходи от продажби  с около 5% в края на септември.  Общите разходи по дейността също отчитат ръст, но само от 0.77 на сто. Според данните от счетоводния отчет намалели са харчовете за материали и за лихви, а средствата за външни услуги и за заплати леко са нараснали.В резултат на това печалбата на компанията е нараснала до 11.6 млн. лева. Разликите от промяна на валутни курсове са се отразили отрицателно на предприятието. "Биовет" изнася по-голяма част от продуктите си в Америка, в Азия и в Европа. Така че  продажбите зависят от валутните курсове на долара и еврото. В България се продават по-малко от 10% от продуктите на компанията.


  • "Трейс груп холд" АД отчете 47% спад на консолидираната си печалба - до 3.882 млн. лв. за деветмесечието на тази година. Резултатът се дължи на по-високия ръст на общите разходи, които инженеринговата компания е направила (+32.96%). През тази година тя сключи договори за работа в няколко съседни страни, закупи и едно пътностроително дружество в Сърбия. В същото време приходите от продажби, които й осигуряват по-голямата част от паричните й постъпления, са се увеличили само с 29.41 на сто. В неконсолидирания отчет на "Трейс груп холд" към третото тримесечие на 2014 г. бе отчетена печалба в размер на 13.632 млн. лева.


  • Дружеството "Албена" АД, което управлява едноименния черноморски курорт, е на печалба от 15.847 млн. лв. през третото тримесечие. Тя обаче е по-ниска спрямо тази за същия период преди година. За това са "помогнали" повечето разходи - с 1.55 на сто по дейността й през активния летен сезон. В същото време общите приходи на компанията са се понижили с 5.22% на годишна база. Дъщерните й фирми са специализирани основно в хотелиерство и ресторантьорство, но част от тях развиват и други дейности, подкрепящи туристическия й бизнес. В неконсолидирания отчет на дружеството към края на септември също бе отчетена печалба от 15.384 млн. лева.


  • Консолидираната нетна печалба на "Лавена" АД за деветте месеца на тази година е нараснала почти двойно спрямо същия период на миналата година. В края на септември тя вече е 981 хил. лева. Този финансов резултат на козметичната компания и на дъщерните й фирми следва увеличението на общите приходи на предприятията от групата (с над 32%). Върху размера на тези парични постъпления най-голямо влияние имат продажбите на продукция. Продължава и тенденцията на нарастване на приходите от козметичните й изделия. Консолидираните разходи също отчитат ръст (от 27.80%) - най-много средства са изразходени за суровини и материали. Натежават вече и лихвите, които трябва да се плащат по заемите, които "Лавена" използва за изграждането на новия си производствен цех. В неконсолидирания отчет на дружеството към трето тримесечие печалбата е в размер на 941 хил. лева.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във