Банкеръ Daily

Пари и пазари

4.5 теравата електроенергия се пренасочват към свободния пазар

Промените в правилата за търговия на българския енергиен пазар поставят в нови взаимоотношения с Националната енергийна компания  производителите на 4.5 теравата (TW) електрическа енергия. Това съобщи Иванка Диловска, енергиен експерт и член на управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт пред  Bloomberg TV. 

"След промените в Закона за енергетиката от 1 юли и на Наредбата за регулиране на цените е факт и новото решение на Комисията за цените. Правилата за търговия се правят и променят от всички пазарни участници, но и по инициатива на комисията. С промяната на правилата се цели е всички нововъведения в Закона да са адекватно отразени и в правилата", обясни Иванка Диловска.

"Значителна част от енергията на вътрешния пазар - около 10 на сто от произвежданата в страната, се пренасочи от регулирания към свободния пазар. Промените засегнаха два типа енергопроизводители  – на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и производителите на високоефективна комбинирана енергия. За тях новото е, че държавната компания НЕК няма вече задължително да изкупува тяхната енергия и няма да им я плаща по пазарни цени. От една страна те ще продават на свободен пазар – на Българската независима енергийна борса, без взаимоотношения с НЕК, а с фонд Сигурност на енергийната система, от който ще си получават премиите. Ако продават но по-ниска цена, от тази, която ДКЕВР определя за регулирания пазар, вероятно ще са на загуба. Но от тяхната гъвкавост зависи дали ще търгуват успешно. ",  обясни Диловска и уточни, че като резултат от новите правила пазарните индекси, с които се измерва концентрацията на участници ще се променят в положителна посока. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във