Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ/ЕМИТЕНТИ

В изпълнение на приетата инвестиционна програма на Емка АД - Севлиево, и подписаните договори за закупуване на производствено оборудване през октомври е пусната в действие каблираща машина за производство на кабели.

Акционерите на Енергоремонт Бобов дол АД - Големо село, ще получат дивидент за 2007 г. в общ размер на 9886.80 лв., или по 0.10 лв. бруто за една акция.

Печалбата след облагане с данъци на Варна плод АД за деветте месеца на тази година се е увеличила до 1.196 млн. лв. (22.69 лв. доход на акция) спрямо 999 хил. лв. (18.95 лв. доход) година по-рано.

Успешно приключилото пето увеличение на капитала на Адванс Терафонд АДСИЦ в размер на 78 002 663 лв. е най-голямото на публична компания за 2008 г. в България и седмото най-голямо между страните членки на Евросъюза от Централна и Източна Европа за тази година. Дружеството стана най-големият АДСИЦ в страната с основен капитал от 85 110 091 лева.

Аутобохемия АД е увеличило дяловото си участие в Котлостроене АД - София, от 4.61 на 5.09 на сто. Понастоящем делът на частните акционери в дружеството е над 82%, а собственик на основния пакет акции е Фаворит Холд АД (наследник на Акционер Фаворит холдинг АД).

Министерството на екологията на Сърбия е спряло изпълнението на проекта на Монбат АД в Индия. Като аргументи за това се посочват технически и процедурни пропуски на компетентните органи на автономната област Войводина. Забележки по екологичното и техническото изпълнение на проекта не са направени. От дружеството считат, че забавянето на проекта в Сърбия няма да се отрази на прогнозираните резултати на Монбат за 2008 и 2009 година.

Спарки АД - Русе, ще разпредели дивидент за 2007 г. в общ размер на 900 хил. лв., или брутен размер от по 0.30 лв. за една акция. Акционерите физически лица ще получат по 0.28 лв. нето.

От 15 октомври Стара планина Холд започва обратно изкупуване на до 105 хил. броя собствени акции. Минималната цена е 2.15 лв., а максималната - 2.80 лева. Срокът за извършване на процедурата, в т.ч. и заплащане на изкупените акции, е до шестдесет календарни дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във