Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗА

БФБ-София продължава да се влияе от негативизма на световните пазари, и конкретно на американския, където обаче той има съвсем конкретни основания. Мерките, които се вземат, все още не могат да подобрят настроението на инвеститорите и в резултат индексите продължиха да се оцветяват в червено.
Скромни обороти и ниски цени ще наблюдаваме и през следващата борсова седмица (от 20 до 24 октомври). Ниският обем показва нежеланието на играчите да се разделят с книжата си на тези равнища. Липсата на оптимизъм при инвеститорите (засега) е най-сериозна при търговията на банките. Международната финансова криза не оказва съществено директно отражение върху банковия сектор в България, но психологическият фактор остава все още много силен.
Очакваме оповестяването на резултатите от деветмесечните финансови отчети на публичните дружества да дадат глътка въздух за цените и евентуално да вдъхнат някакъв оптимизъм. Така или иначе инвеститорите няма да спрат да търсят нови възможности. Прогнозите са, че те ще обърнат поглед към Централна и Източна Европа, в т.ч. и България. Ниските нива на котировките в момента позволяват придобиване на атрактивни книжа в региона.
Малко са предстоящите корпоративни събития. Акционерите на Българска захар - Долна Митрополия, ще обсъждат финансовия отчет за 2007 г. и ще гласуват промени в управителните органи (21 октомври). От 23 октомври се въвеждат за търговия акциите от последващи емисии на ЗММ-Металик, Оптела-лазерни технологии и Дружба стъкларски заводи, както и облигациите на ХипоКредит. На 24 октомври пък е последният ден за записване на облигациите на Индустриален холдинг България. Следвайки общата тенденция, играчите на борсата ще следят и реагират според поведението на чуждестранните борси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във