Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ\ЕМИТЕНТИ

Акционерите на Ино АД - Казанлък, са решили да се продадат ненужни за производствената му дейност активи, които го обременяват с високи амортизационни разходи и с разходи за поддръжка. С получените средства ще се погасят задълженията към кредиторите, в т.ч. към НОИ за осигурителни плащания и за възнаграждения за персонала.

Български транспортен холдинг АД е подписал договори за депозит и е приел сумата в размер на 700 хил. лв. от дъщерното си дружество Транс- юг АД - Петрич, и 150 хил. лв. от дъщерното си дружество Вита- 6 АД - Пловдив.

Общото събрание на Честърфийлд АД - София, е освободило от съвета на директорите Спиро Балтацидис и Николаос Андруцопулос и е избрало Добрин Иванов и Биляна Петрова за нови членове на борда. Третият член на управителния орган е Димостенис Харакидис, който е председател и изпълнителен директор.

Със средствата от облигационната емисия ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е рефинансирало покупката на право на строеж за 1 866 448 лв. и частично са заплатени строително-монтажни работи съгласно договор за покупко-продажба на право на строеж върху недвижим имот и построяване с Иван Рилски Пропъртис ООД в размер на 5 956 872 лева.

Акционерите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са гласували предложените промени в органите на управление на дружеството. Освободен е по негова молба Вихрен Славчев като член на съвета на директорите, а на негово място е избран Миролюб Панчев Иванов.

Екобулпак АД ще инвестира 3.4 млн. лв. във втората си инсталация в София за предварително третиране на отпадъци. Тя се намира край квартал Требич и е изградена за пет месеца. Капацитетът й е за 100 хил. т годишно и ще се обслужва от 200 работници.

Годишното общо събрание на акционерите на Черноморски холдинг АД - Бургас, насрочено за 7 октомври, не се е провело поради липса на кворум. Във връзка с публикуваната покана то се пренасрочва за 22 октомври на същото място и при същия дневен ред. Справката в ДАКСИ показва, че 94.777% от акциите на бившия приватизационен фонд са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във