Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗА

През изминалата седмица бяхме свидетели на поредния борсов спад. Търговията премина под натиска на продавачите при обичайните напоследък ниски обеми. Разпродажбите при повечето от сините чипове подсказват за нови тегления на средства от капиталовия пазар. Сигналите за задълбочаване на кризата в световен мащаб и забавянето на икономическия растеж в Европа оказват допълнителен натиск върху българските акции.
На фона на тази картина едва ли можем да очакваме раздвижване на търговията в положителна посока през следващата седмица, каза Пламен Йорданов - портфолио мениджър Сомони Асет Мениджмънт АД. Трябва да отбележим обаче, че въпреки кризата са налице и някои положителни новини които биха могли да имат отзвук, а именно стабилизирането на цената на петрола около 100 щ. долара за барел.
По интересни корпоративни събития през седмицата от 15 до 19 септември са общите събрания на акционерите на Корпоративна търговска банка (с проектопредложение формираната печалба през 2008 г. да бъде заделена във фонд Резервен и да не се изплащат дивиденти), Специализирани Бизнес Системи АД (отчет за дейността през изминалата финансова година) и Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ (разпределение на финансовия резултат за 2007 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във