Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Водоснабдяване Дунав ЕООД - Разград, чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) набира оферти за доставка на безоловен бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез карти за безналично плащане от бензиностанциите на изпълнителя на поръчката. Документация за участие може да се получи до 23 юни 2008 година.

Институт по лозарство и винарство - Плевен, по открита процедура по ЗОП търси фирма за денонощна въоръжена охрана на обекти - Експериментална база и Опитна винарска изба. Документи могат да се закупуват до 19 юни тази година.

Електроенергиен системен оператор ЕАД чрез открита процедура по ЗОП търси доставчик на стационарни никел-кадмиеви акумулаторни батерии, съгласно изискванията на документацията по процедурата, която може да се получи до 24 юни 2008 година.

Столичен електротранспорт ЕАД - София, чрез договаряне с обявление по ЗОП набира оферти за доставка и ремонт на група детайли и механизми за трамвайни мотриси по обособени позиции. Документация за участие може да се закупи до 16 юни тази година.

Многопрофилна болница за активно лечение Рахила Ангелова АД - Перник чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка търси доставчик на готова храна за лежащоболни. Документи за конкурса могат да се получават до 5 май 2008 година.

Община Димитровград набира оферти за ремонт на улична настилка (машинно изкърпване) в града. Документация за участие може да се получи до 2 юни тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във