Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Очертава се доста неориентирана търговия на фондовата борса през следващата седмица, повлияна най-вече от очакването на новини от международните пазари. Въпреки че почти никакви новини около публичните компании у нас не влияят върху търговията с акциите им.
С промените в базата на изчисляване на три от индексите на БФБ-София - SOFIX, BG40 И BGREIT, те ще станат по-представителни, тъй като сред новите им попълнения са някои от по-елитните компании. Очаквам някакви размествания по позициите на дружествата, които влизат в индекса (евентуално по-голямо търсене на акциите им) или излизат от него (по-малко търсене), каза Николай Костов от ПФБК асет мениджмънт. Но това би имало по-скоро краткотраен ефект.

Индексите на БФБ-София завършиха изминалата седмица с понижения, вследствие на нова, макар и слаба, вълна от разпродажби през първите три сесии. Впоследствие настъпи активизиране на купувачите и това отведе борсовите измерители в положителна посока, което обаче не можа да компенсира спада от предишните дни. Търгуваните обеми си остават сравнително ниски. Оборотът и броят на сделките си активизираха дружествата, влизащи или излизащи от новия състав на SOFIX, валиден от 13 март. Най-пострадал от промяната беше изваденият от индикатора Петрол АД, който бе масирано разпродаван от различни посредници. Въведената за търговия емисия на Агрия Груп не бе приета добре в първите сесии и отбеляза значително понижение спрямо цената от IPO. Положителна индикация за движението на индексите в краткосорочен план дават активните покупки от страна на инвестиционни посредници, работещи с големи институционални инвеститори и притежаващи значителни собствени портфейли. Така коментира очакванията си за новата борсова седмица Ангел Диков от Сомони асет мениджмънт. През следващата седмица по-значимо събитие е аукционът за неупражнените права на Доверие Холдинг, който ще се проведе на 18 март. Инвеститорите могат да очакват и публикуването на все повече от одитираните годишни отчети на дружествата, срокът за което е изтича на 31 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във