Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Нетната консолидирана загуба на Слънчев Бряг Холдинг за първото полугодие е 154 хил. лева. Това показват данните от отчета на дружеството, предоставен на БФБ-София. За същия период на миналата година положителният му финансов резултат е бил 551 хил. лева. Общите приходи от дейността му за първите шест месеца на тази година са 18 хил. лева. За полугодието на 2005 г. холдингът отчете 728 хил. лв. приходи, като над 76% от тях се падаха на положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти.

Мел Инвест холдинг отчете консолидирана печалба от 13 хил. лв. към 30 юни, показват данните от отчета му. Това е намаление с 8 хил. лв. в сравнение с миналата година. Нетните приходи от продажби се понижават с 28% - до 166 хил. лв. от 232 хил. лв. към 30 юни 2005-а. Финансовите приходи са на стойност 243 хил. лв. спрямо 546 хил. лв. преди година.

Консолидираната печалба на Индустриален Холдинг България АД за шестмесечието е 4.086 млн. лева. Това представлява намаление с 56%, в сравнение със същия период на миналата година. Приходите от продажби са 54.84 млн. лв., а разходите по икономически елементи достигат 47.9 млн. лева.

Печалбата на Проучване и добив на нефт и газ намаля до 2.18 млн. лв., показва отчетът на дружеството за първото полугодие на 2006 г. предоставен на БФБ-София. За същия период на миналата година положителният му финансов резултат е бил 2.488 млн. лева. Дружеството е увеличило приходите си от основна дейност с 45% до 12.977 млн. лева.

Пенсионните фондове на Ай Ен Джи купиха 11.7% от капитала на БенчМарк фонд - 2 АД. Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд е придобил 1356 акции от капитала на инвестиционното дружество (6.62%), а Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд - 1040 акции, или 5.08 на сто. През юни трите пенсионни фонда на Лукойл Гарант-България купиха съответно 859, 719 и 863 книжа на БенчМарк фонд - 2 АД.

Холдинг Света София АД намали загубата си за първото шестмесечие на тази година до 227 хил. лева. За същия период на 2005 г. отрицателният финансов резултат е бил 457 хил. лева. Основният капитал на дружеството е 4.941 млн. лв., а собственият - 5.032 млн. лева.

Консолидираната печалба на Фаворит Холд АД за първото полугодие е 940 хил. лв., което е увеличение с 109 хил. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Приходите от продажби обаче са намалели с 1 млн. лв. - до 24.983 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във