Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

БФБ-София регистрира новия капитал на Транскарт АД. През април дружеството го увеличи от 5 млн. на 7 млн. лв. чрез издаване на 2 млн. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев. Сделки с емисията от увеличението могат да се сключват от 10 юли 2006 година.

Проучване и добив на нефт и газ ЕАД свиква общо събрание на 21 август 2006 г., на което ще се гласува за увеличение на капитала на дружеството. Акционерите на компанията ще приемат 28% от печалбата за 2005 г., в размер на 2.587 млн. лв., да се използва за покриване на непокрита загуба от 2003 г., а остатъкът от 1.697 млн. лв. да се задели за фонд Резервен и да се използва за увеличението на капитала. Общото събрание ще вземе решение за увеличение на капитала от 873 хил. на 12.228 млн. лв., разпределен на 12.228 млн. акции с номинална стойност от 1 лев.

В четвъртък (6 юли) беше крайният срок за покупка на акции на четири от тютюневите дружества, търгуващи се на борсата, чрез които приобретателят им има право на дивидент. Пловдив - БТ ще разпредели 3.29 лв. брутен дивидент, Пловдив Юрий Гагарин - БТ - 2.23 лв., София - БТ раздава 4.1 лв., а Благоевград - БТ - 4.65 лева. Мажоритарен собственик и в четирите тютюневи дружества е Булгартабак холдинг АД, който ще разпредели 0.75 лв. дивидент.

Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на Бул-Вин ЕООД за закупуване на акции на Браво АД от останалите акционери на дружеството. През последните девет месеца Бул-Вин ЕООД на три пъти подобряваше офертата към останалите акционери, след като в края на септември 2005 г. КФН наложи окончателна забрана на търговото предложение. Последната оферта бе на цена 8.95 лв. на акция. Обект на търговото предложение са 9641 акции, а упълномощеният инвестиционен посредник е ИП Загора Финакорп АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във