Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Консолидираната печалба на Ютекс холдинг АД за 2005 г. е 247 хил. лева. Това показват данните от отчета, който дружеството е предало на БФБ-София. Нетните му приходи от продажби са намалели до 8.88 млн. лв., докато за същия период на миналата година те са били 9.29 млн. лева. Разходите по икономически елементи намаляват до 8.29 млн. лв. в сравнение с 9.2 млн. лв. през 2004 година. Основният капитал на Ютекс холдинг е 596 хил. лв., а в края на годината собственият е 8.359 млн. лева.

Печалбата на Пловдив-БТ АД за първото тримесечие на тази година е 1.645 млн. лв., а според неодитирания му отчет е 1.268 млн. лева. Спадът в печалбата спрямо същия период на миналата година е само 9.52 процента. Разликата се дължи основно на завишени разходи за данъци в неодитирания отчет, които в одитирания се понижават с 310 хил. лв. и достигат 303 хил. лева. Основният капитал на Пловдив-БТ е 1.079 млн. лв., а собственият към края на първото тримесечие е 23.673 млн. лева.

Търговията с правата от увеличението на капитала на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ ще започне на 28 юни. Присвоеният борсов код е R5TBIRE. Търговията с правата ще приключи на 20 юли, а крайната дата за прехвърлянето им е 24 юли. Началната дата за записване на акции от увеличението е 28 юни, а крайната - 14 август 2006 година. Аукционът за неизползваните права ще се проведе на 31 юли 2006 година.

Към края на май Адванс терафонд АДСИЦ притежава 113 000 дка земеделски земи на стойност 12.7 млн. лева. В началото на февруари 2006 г. дружеството закупи и парцел в с. Герман, близо до Околовръстния път, с обща площ от 5049 кв. м, оценен на 698 161.49 лева. Целта на Адванс терафонд е до края 2006 г. да притежава общо 150 хил. дка земеделска земя.

Индустриален Капитал Холдинг АД няма да разпределя печалбата си от 208 хил. лв. за 2005 година. Това решиха акционерите на провелото се на 14 юни общо събрание на дружеството. Холдингът отчете консолидирана печалба за първото тримесечие на 2006 г. от 173 хил. лв. спрямо загуба от 12 хил. лв. за същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във