Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Надзорният съвет на ЗПАД Булстрад реши на 9 май на годишното общо събрание на акционерите на 16 юни да се гласува за разпределение на брутен дивидент в размер на 2.229 млн. лв., или 1.58 лв. на акция. Други 10% от годишната печалба за 2005 г. ще бъдат заделени за законови резерви. Последната дата за сключване на сделки с акции на застрахователното дружество, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 31 май. В момента капиталът на ЗПАД Булстрад е 14.1 млн. лв., разпределен в 1.41 млн. акции с номинална и емисионна стойност 10 лева. До 15 май продължава търговията с правата на компанията от увеличението на капитала, като при успешно записване на 100% от акциите капиталът ще нарасне до 19.74 млн. лева.

Акционерите на Пловдив Юрий Гагарин БТ ще гласуват дивидент от 1.25 лв. на акция на редовното годишно общо събрание, насрочено за 26 юни. Това става ясно от съобщение на БФБ-София. От печалбата за миналата година, която е на 2.79 млн. лв., за изплащане на дивиденти са предвидени 1.26 млн. лв., а остатъкът ще бъде разпределен в резервния фонд на дружеството.

Акционерите на Арома ще гласуват дивидент от 0.23 лв. на акция на редовното си общо събрание, насрочено за 28 юни. За дивиденти са предвидени общо 1.19 млн. лв., а останалата част от печалбата за миналата година в размер на 6296 лв. ще бъде заделена във фонд „Резервен. При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 юли при същия дневен ред.

Капитан Дядо Никола ще задели цялата си печалба за миналата година за резерви. Това ще гласуват акционерите на общото събрание на дружеството, което е предвидено за 24 юни 2006 година. Положителният финансов резултат на дружеството за 2005 г. е 552.6 хил. лева. Предложението включва 10% от сумата, или 55 255.95 лв., да постъпят във фонд Резервен, а останалите 90% (497 303.52 лв.) в Други резерви. При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 юли 2006 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание на Холдинг Варна А АД беше отложено за 25 май поради липса на кворум. До крайния срок за регистрация бяха представени 47.3% от гласовете, като според устава, за да се проведе общото събрание, е необходимо присъствие на поне 2/3 от акционерите. Акционерите трябваше да вземат решение за обратно изкупуване на до 3% от акциите на дружеството, както и решение за разпределение на печалбата на холдинга за 2005 година.

Металопак ще раздаде 10.72 лв. дивидент на акция, реши общото събрание на дружеството. От печалбата за миналата година, която е 436 хил. лв., 4 хил. лв., ще бъдат заделени за изплащане на премии на членовете на съвета на директорите. Неразпределената печалба от минали години в размер на 34 хил. лв. ще бъде заделена във фонд „Резервен. Предметът на дейност на дружеството включва производство на поцинковани съдове, метален амбалаж и студенопресувани изделия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във