Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Красимир Атанасов от Елана очаква повишение на цената на компенсаторките, тъй като сделката с ЧЕЗ за ТЕЦ Варна ще поеме сериозно количество непарични платежни инструменти. Той допълни, че холдинговите дружества ще живнат малко и ще увеличат цените на акциите си. Индустриален холдинг България ще повиши стойността на книжата си и те вероятно ще достигнат нива 4.40 лв. за една акция, а след това цените ще паднат до нива 4.30 лева. Според Атанасов може да се наблюдава известно раздвижване при Албена и Албена инвест, а книжата на Софарма ще коригират цената си надолу и ще загубят от стойността си.

Компенсаторните инструменти ще се покачват пред следващата седмица най-вече заради сделката за ТЕЦ Варна, смята и Светозар Абрашев от ПФБК. Холдинговите компании ще продължат възхода си, който се дължи на очакванията ,свързани с консолидираните им отчети, които са от съществено значение за тях. Абрашев допълни, че очаква книжата на Кремиковци да продължат да поскъпват, като специално през следващата седмица движението им ще бъде свързано единствено от новините за компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във