Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Сирма АД обяви неконсолидирана загуба в размер на 24 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 година. За същия период на миналата година дружеството имаше печалба от 28 хил. лева. Това стана ясно от представения на БФБ-София отчет на компанията. Общите приходи от дейността на дружеството за първите три месеца на годината са 10 хил. лв. спрямо 165 хил. лв. за същото тримесечие на 2005 година. Основният капитал на Сирма АД е 203 хил. лв., разпределен в 101 693 акции с номинална стойност 2 лв., докато собственият е 1.373 млн. лева. Вено Холдинг АД притежава 49.45 на сто от компанията, докато Сирма 99 АД - 26.4 процента.

Акционерите на ХД Пътища АД ще избират нови членове на съвета на директорите. Предложени са Орлин Хаджиянков, Олег Гурбалов и Филип Стоянов. Досегашните членове на съвета са Венета Масларова, Десислава Любенова и Иван Трифонов. Другата основна точка в дневния ред на събранието на холдинговото дружество е решение за заделянето на нетната печалба за 2005 г. в размер 67 512.52 лв. във фонд Допълнителни резерви.

Акционерите на КРЗ Одесос ще гласуват за обратно изкупуване до 3% от капитала на дружеството на общо събрание, насрочено за 17 юни. На събранието ще бъде взето и решение за разпределение на дивидент. При липса на кворум събранието ще бъде проведено на 1 юли. В началото на април дружеството продаде дяловото си участие от 11.7% в Холдинг Варна А на Абас ЕООД. Също така бе сключен договор с Индустриален Холдинг България за продажбата на 10% от капитала на Булярд АД, с който КРЗ Одесос се освобождава напълно от участието си в Булярд.

Производителят на трикотаж и облекла Лотос АД отчете загуба от 134 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г. в сравнение с 38 хил. лв. за същия период на 2005 година. Това показва неконсолидираният отчет на дружеството, представен в БФБ-София. Нетните приходи от продажби намаляват до 986 хил. лв., докато за тримесечието на 2005 г. те са били 1.046 млн. лева. Основният капитал на дружеството е 206 хил. лв., а собственият намалява до 2.142 млн. лв. в края март.

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа няма да изплаща компенсация на клиенти на инвестиционен посредник, които притежават качеството професионален или институционален инвеститор. Според съобщението законодателят е направил преценка, че по презумпция институционалните и професионалните инвеститори притежават задълбочени познания в областта на инвестирането в ценни книжа, поради което не се нуждаят от предвидената за непрофесионалните клиенти защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във