Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Дъщерните компании на Индустриален Холдинг България АД - Emona Shipping Ltd. и Marciana Shipping Ltd. постигнаха споразумение за строителство на два многоцелеви 9000-тонни кораба в „Булярд корабостроителна индустрия АД. Това стана ясно от съобщение на БФБ-София. Корабите са с неограничен район на плаване, с възможност да превозват както насипни товари, така и контейнери. Стойността на всеки от корабите е 13 млн. евро. Те трябва да бъдат завършени през 2008 година.

ФеърПлей Пропъртис акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), сключи договор за строителство с изпълнителя на целия проект за изграждането на обекта Ваканционно селище - Санта Марина в Созопол. Договорът се отнася за изграждането на вили № 15, 16, 18 и 20 в гр. Созопол, чието право на строеж е собственост на „ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Цена на строителната услуга е 490 евро за квадратен метър разгъната застроена площ, без ДДС.

Съветът на директорите на БФБ-София определи дата за първа котировка на ценните книжа на Златен лев Холдинг АД - тя е 17 март 2006 година. Книжата на холдинга ще се търгуват на сегмента Неофициален пазар на акции.

Кремиковци АД свиква извънредно обшо събрание на акционерите си на 2 май 2006 година. Дневният ред на събранието включва промени в устава на дружеството. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят им ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 14 април 2006 година.

Фонд за недвижими имоти България - акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), е придобил общо 46 недвижими имота, представляващи 507.2 декара земеделска земя, намиращи се в област Добрич. Борсовият код на фонда е BREF.

Facebook logo
Бъдете с нас и във