Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор одобри издаването на лиценз на ПФБК Асет Мениджмънт АД за извършване на дейност като управляващо дружество.
Д.И.С.Л. Секюритийс АД получи лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната.
Комисията за финансов надзор прие Наредба за изменение на Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. В новия текст отпада необходимостта новолизензираните управляващи дружества да представят документи за внасянето на встъпителна вноска към Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Това тяхно задължение ще бъде уредено със закон.
Пакет от 33.72% от капитала на Родина турист АД ще се продават чрез смесен закрит аукцион на 20 декември, съобщи БФБ-София. Всички акции се продават на една партида с лимитирана цена 6.3 млн. лв., което е 76.18 лв. на акция.
Софийското дружество Езтур бе отписано от регистъра на публичните дружества.
Дружеството със специална инвестиционна цел Актив пропъртис ще увеличи капитала си от 650 хил. на 5.2 млн. лв., съобщи БФБ - София. Ще бъдат издадени 650 хил. права, като едно право ще дава възможност да се запишат седем нови акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност 1.10 лева.
ДПФ Доверие е купило 3.15% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ, с което делът му в него достига до 5.97 процента.
ЗППФ Алианц България е придобило 2.57% от акциите на инвестиционното дружество от отворен тип Елана Еврофонд АД, с което участието му достига до 6.75 процента.
ЗУПФ Алианц България е купило 6.54% от книжата на инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан АД.
Софийското дружество Балкантурист Елит е продало дела си от 30% от капитала на Интернационал Златни пясъци АД.
Енергоремонт Холдинг АД е придобило 9.96% от капитала на Енергоремонт Русе АД след търгово предложение. Така делът му в русенското дружество достига 100 процента. Холдингът възнамерява да поиска отписването на Енергоремонт Русе от регистъра на публичните дружества.
Ayhan Sezer е продало пакета си от 12.04% от Холдингово дружество Пътища АД. Купувач на 9.84% е софийското дружество Роуд Дизайн, чийто дял в строителния холдинг след сделката достига до 15.62 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във