Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Имот от 13 477 кв. м, собственост на варненското дружество Явор, ще бъде продаден на Бългериън Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД - София, за сума, не по-малка от 2.5 млн. евро без ДДС. Това решиха неговите акционери на общо събрание, което се проведе на 6 декември.
Бившият подуправител на БНБ Мартин Заимов вече е председател на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел Парк. Божидара Чобанска пък стана член на директорския борд. Иван Славов смени Силвия Василева като представител на Загора Инвест ООД, а Пламен Русев зае мястото на Соня Лупова като представител на Профилекс ЕООД в съвета на директорите на Парк.
Акционерите на Синергон Холдинг решиха дружеството да издаде облигационна емисия за 10 млн. евро, разпределени в 10 хил. книги с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка. Това стана на общо събрание на холдинга, проведено на 5 декември. Емисията е петгодишна и е обезпечена с ипотека на недвижими имоти. Лихвата е в размер на шестмесечен Euribor + 3.50% на година.
Комисията за финансов надзор одобри проспект за вторично публично предлагане на петгодишна емисия от корпоративни облигации, емитирани от Финанс Консултинг 2002 ЕАД. Облигациите са обезпечени със залог върху вземания със застраховка на плащанията. Емисията е в размер на 7 млн. евро, разпределени в 7000 броя корпоративни облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Лихвата е шестмесечен EURRIBOR+7% проста лихва на годишна база.
Инвестиционното дружество Адванс Инвест е придобило вследствие на увеличение на капитала 23.08% от дружеството със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд.
Дарик Имоти България АД - София, е купило 6.56% от акциите на дружеството със специална инвестиционна цел БенчМарк фонд имоти.
Химимпорт АД - София, е продало 11.45% от капитала на плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ. След сделката делът на софийската компания пряко и чрез свързани лица достига до 49.97 процента.
ЗППФ Алианц България е купило 6.10% от книжата на инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан.
Софийското дружество Мостстрой е продало Металокофраж ЕООД -Благоевград.
Галакси Пропърти АД - Пловдив, е купило 7.28% от акциите на Пиринхарт АД-Разлог.
УПФ Доверие и ДПФ Доверие са продали по 2% от капитала на казанлъшкото предприятие Катекс АД. След сделките дяловете им в Катекс намаляват до по 5 процента.
Регистрацията на акциите на Първомай БТ на БФБ-София бе прекратена поради отписване на дружеството от публичния регистър.
Съветът на директорите на БФБ-София реши да прекрати членството на инвестиционните посредници Акцепт Инвест АД и Фининвест АД.
БФБ-София ще почива по коледните и новогодишните празници между 28 декември и 3 януари, реши съветът на директорите на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във