Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на обезпечени облигации, емитирани от Интерлийз Ауто ЕАД - София. Емисията е тригодишна и е в размер 3 млн. евро, разпределени в 3000 бр. обезпечени корпоративни облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка.
Екоинвест Холдинг АД - Козлодуй продаде дяловете си от Заводски строежи АД (25.01%), Ломско пиво АД (77.53%) и Метикар АД (97.66 процента). След сделките в портфейла на холдинга остават дялове от Яйца и птици - Мизия (96.64%), Хидком АД - Оряхово (67.84%), Растма май (24.80%) и Дъб - Враца (3.15 процента).
Светла Константинова Костадинова е новият член в Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел Капитал Дриект 1. От борда е освободен Боян Икономов. Промяната е станала на извънредно общо събрание, проведено на 21 ноември.
Британското дружество Hazelton Productions Limited е придобило 49.9% от капитала на ЕАЗ АД - Пловдив. Продавач е софийската компания Енергокомплект.
Регистрираната в Люксембург фирма Дженерал Инвестмънтс Прожектс е купила 21.06% от капитала на Технокар АД - София. След сделката делът й в софийското дружество достига до 45.96 процента.
България-К АД- Казанлък е отписано от регистъра на публичните дружества.
Иммофинанс АД-София е купило 40% от капитала на София филм АД, което е в ликвидация. Продавач е Еф Екс Студио ООД. Иммофинанс се занимава с внос и производство на стоки, строителство, транспортна дейност и търговско представителство. Другият основен акционер в София филм е Дам Мад ООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във