Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Софийското дружество ДМД Инвест е купило 8.80% от капитала на София филм АД, което е в ликвидация. Според информационната система Дакси съдружници в ДМД Инвест са Еф Екс Студио ООД (което притежаваше 48.80% от София филм), Димитър Илиев и Добромир Андонов.
Комисията за финансов надзор разреши на управляващото дружество Елана Фонд Мениджмънт да управлява договорни фондове и инвестиционни дружества от отворен и затворен тип.
Дружеството КД Секюритис получи лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. То е собственост на словенската компания КД Груп, която притежава още у нас управляващото дружество КД Инвестмънтс и инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан.
Свис Инвестъмнт - Варна, получи отказ за лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната.
Комисията за финансов надзор не позволи на Ефект Финанс АД да придобие пряко повече от 10% от от капитала на инвестиционен посредник Позитива АД. Ефект финанс се занимава с покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Атанас Георгиев Зайков и Димитър Димитров Янакиев са купили по 17% от капитала на ЗСК Лозово АД - Бургас. Продавач е Брод Холдинг - Бургас.
Олег Прокопиев Прокопиев и Снежанка Цветанова Игнатова са купили съответно 22% и 18.60% от капитала на Екоинвест Холдинг АД - Козлодуй. Холдингът от своя страна е продал участието си от 25% в Заводски строежи Козлодуй АД.
Маимекс груп АД - София, и Първа ФБК са продали дяловете си съответно от 23.79% и 18.19% от капитала на Република Холдинг АД. Купувач на 41.98% от дружеството е Презиц 61 ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във