Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на поредния договорен фонд Елана Балансиран Еврофонд. Той ще се ръководи от управляващото дружество Елана фонд Мениджмънт. Комисията потвърди и проспекта за публично предлагане на дялове на фонда.
Агенцията за приватизация ще предложи миноритарни пакети от девет дружества с ограничена отговорност на десетия неприсъствен публичен търг. Дружествата вече са регистрани на приватизационния пазар на борсата. Три от пакетите ще се предлагат срещу непарични платежни средства, пет - срещу пари, а за един дял се допуска комбинирано плащане.
Търговото предложение на софийското дружество Радино към останалите акционери на Крамекс АД бе одобрено от Комисията за финансов надзор. Предложената цена за една акция е 11.42 лева.
Дружеството със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ е купило на 24 октомври 2 978 идеални части от земеделска земя с площ 8 627 кв. м., намираща се близо до курорта Св. Влас. Със сделката притежаваните идеални части стават 4314. Дружеството възнамерява да използва придобития от него имот за изграждане на ваканционно селище.
Георгиос Йоани Стерянополус е продал 31.72% от капитала на Интерлоджик лизинг АД. След сделката делът му в дружеството намалява до 12.44 процента.
Петрол Холдинг АД-Варна е продало 6.61% от капитала на Петрол АД. След сделката делът на холдинга в дистрибутора на горива е 93.48 процента. Варненското дружество Рос Ойл пък е продало целия си пакет от 10.62% от Петрол АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във