Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Управителният съвет на Доверие Обединен Холдинг е приел решение за издаване на втора емисия облигации в размер на 4.5 млн. евро. Облигационният заем е сключен на 19 октомври. Той е тригодишен и носи лихва от 6% на годишна база. Номиналната и емисионната стойност на една облигация е 1000 евро. Емисията е обезпечена с недвижим имот и оборудване на oбща стойност 6.2 млн. евро.
Акционерите на Синергон Холдинг ще вземат решение за издаване на петгодишна емисия облигации в размер на 10 млн. евро. Това ще стане на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 5 декември. Емисията ще бъде с плаващ лихвен процент и ще е обезпечена с недвижими имоти.
Пламен Николов и Любомир Чакъров са новите изпълнителни директори на плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ. Те заеха местата на Иво Георгиев и Димитър Калчев. Управителния съвет на компанията напуснаха Цветан Милев, Красимир Великов и Димитър Калчев. Новите членове са Пламен Николов, Любомир Чакъров и Исай Лазаров. Любомир Гергов пък стана председател на управителния съвет. Промените бяха вписани от Софийския градски съд на 12 октомври.
Радино АД - София, което притежава 90.08% от капитала на Крамекс, е коригирало търговото си предложение към дребните акционери на дружеството. Предлаганата цена за акция е 11.42 лева. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила предложението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във