Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Ютекс Холдинг АД е приключило деветмесечието със загуба от 45 хил. лв., показва неконсолидираният отчет на дружеството, предоставен на БФБ-София. За същия период на миналата година холдингът е реализирал печалба от 92 хил. лева. Общите приходи от дейността му намаляват от 278 хил. на 122 хил. лева.Рейнхам България ЕООД - София, Головин Риъл Естейтс ЕООД - София, и Черноморски холдинг АД - Бургас, са продали пакетите си по 5% от капитала на Велпа-91 АД - Стражица. Дружеството произвежда вълнообразен картон и транспортни опаковки. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия от корпоративни облигации на Аутобохемия АД. Тя е в размер на 6 млн. лв., разпределени в 6000 обикновени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка. Емисията е петгодишна и носи лихва от 8.80% на годишна база. Проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни необезпечени облигации в размер на 5 млн. евро на Софарма АД също бе потвърден от комисията. Книжата са тригодишни, с плаваща лихва, която се определя на база шестмесечен EURIBOR + 3% на годишна базаТърговото предложение на Радино към дребните акционери на Крамекс бе временно забранено. Печалбата на Крамекс АД за деветмесечието е 1000 лева. За миналата година дружеството е имало загуба от 155 хил. лв., показват данните от публикувания на Българска фондова борса отчет. Комисията за финансов надзор и хърватската Комисия по ценни книжа подписаха Меморандум за разбирателство за обмен на информация (на 11 октомври). Целта на този меморандум е да задълбочи сътрудничеството между двете надзорни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във