Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Дружеството със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ е придобило на 12 септември урегулиран поземлен имот от 259 кв. м в София, заедно с построената на него масивна двуетажна сграда. Застроената площ е 128 кв. метра. Прайм Пропърти БГ възнамерява да използва придобития от него имот за построяване на жилищна сграда.Инвестиционното дружество от отворен тип Адванс Инвест АД е купило 6.99% от капитала на Стърджан Акуафармс България АД. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на десетгодишна емисия общински облигации, издадени от община Стара Загора. Емисията е в размер на 5 млн. лв., разпределени в 5000 книжа с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка. Лихвата е 6% на годишна база. Комисията потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от Ти Би Ай Кредит ЕАД. Емисията е тригодишна и е в размер на 20 млн. лв., разпределени в 20 хил. броя облигации с номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка. Тя ще носи лихва от 7.5% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във