Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Универсалният и професионалният пенсионен фонд на Лукойл Гарант са купили по 5% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд. Карол Стандарт ЕООД пък е продало 53% от капитала на дружеството и след сделката делът му е 17 процента. Софийската компания Турист Тръст, която притежава 91.90% от капитала на Интертравълсервиз АД, предложи на останалите акционери на дружеството да изкупи акциите им при цена от 22.31 лв. за бройка. Срокът за приемането на търговото предложение е 18 септември. Целта е отписване на Интертравълсервиз от регистъра на публичните дружества. Комисията за финансов надзор временно забрани търговото предложение на петричкото дружество Бул Вин към останалите акционери на Браво АД - Карлово. Акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел Парк - София, ще гласуват за промени в неговите управителни органи на общо събрание, което ще се проведе на 18 октомври. Тогава ще бъде променен и уставът му. Междувременно емисията от 150 хил. обикновени акции с номинал от 1 лв. на дружеството бе вписана в публичния регистър. Стандарт Асет Мениджмънт АД - София, получи лиценз за управляващо дружество. Комисията за финансов надзор прие на първо четене изменения в Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на цени книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специално инвестиционна цел. Промените са в съответствие с измененията в Закона за публично предлагане на ценни книжа, които влязоха в сила от 10 май тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във