Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Еф Екс Студио ООД купи 48.80% от капитала на София филм АД. Продавач е софийското дружество Дам Мад, чийто дял след операцията в София филм намаля до 48.8 процента. Еф Екс Студио има капитал от 5 хил. лв. и е собственост на Ивайло Коевски и на Христо Чоевски. Комисията за финансов надзор пусна търговото предложение на Турист Тръст ЕООД към останалите акционери на софийското дружество Интертревълсервиз. Изкупуването ще стане чрез инвестиционния посредник Капман. Предложена е цена за акция от 22.31 лева. Крайният срок за приемането на търговото предложение на Яйца и птици АД - Дончево, отправено към дребните акционери на Яйца и птици - Зора - Дончево, е 14 септември. Коригираният проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от Многопрофилна болница за активно лечение Хигия АД - Пазарджик, не бе одобрен от Комисията за финансов надзор. Инвестиционният посредник Авал Ин вече няма право да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и да поема емисии от ценни книжа.Параходство български морски флот ЕАД е изпратило първото шестмесечие на тази година с консолидирана печалба от 28.4 млн. лв., показва отчетът на дружеството, предаден на БФБ-София. За сравнение - за същия период на миналата година тя е била 24.6 млн. лева. Приходите от продажби също са се увеличили - от 182.8 млн. на 215.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във