Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДРУЖЕСТВА

Агенцията за приватизация за трети път удължи срока за продажбата на ТЕЦ Варна и Топлофикация - Русе на руската компания РАО ОЕС. Двете страни ще имат още 30 дни за уреждане на проблемите около сделката. Като мотив за удължаването приватизационното ведомство посочи необходимостта от решаването на някои въпроси от съществено значение за договора, които зависят от други институции и в частност от Комисията за защита на конкуренцията. ВАМО АД - Варна, учреди ново дружество Варна Център 2005, което ще се занимава с търговска, хотелиерска и туристическа дейност. Основният му капитал е 2.5 млн. лева. ВАМО притежава дялове в Българо-холандска компания - Враца, ВАМОКАР АД - София, БРИА АД - София, и Интертех ООД - Варна.Акционерите на шуменското дружество Алкомет ще гласуват на извънредно общо събрание на 7 октомври увеличение на капитала от 4.5 млн. на почти 18 млн. лева. Промяната ще стане чрез издаването на 13.5 млн. нови акции.Комисията за защита на конкуренцията разреши на белгийската компания Солвей да придобие Фурние Индюстри е Санте - Франция. Според антимонополното ведомство това няма да попречи на ефективната конкуренция у нас, тъй като на пазара ни на фармацевтични продукти участва само Солвей и следователно няма да настъпи промяна на пазарните дялове на предлаганите от нея лекарства.На извънредно общо събрание на Ем Джи АД, което ще се проведе на 7 октомври, ще се вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 хил. на 530 хил. лева. Увеличението ще се осъществи чрез издаването на 48 хил. нови акции с номинал 10 лева. Те ще бъдат записани от италианския гражданин Джорджо Мартини, като срещу тях той ще направи апорт на свои вземания от Ем Джи. В момента Мартини притежава 66% от капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във