Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Стара Планина Холд АД, което притежава пряко и чрез свързани лица над 90% от капитала на Славяна АД, възнамерява да отправи търгово предложение към останалите акционери на дружеството през ноември. Стара Планина Холд ще поиска отписване на Славяна от регистъра на публичните дружества.Фарма М АД-Монтана е купило 26.95% от капитала на Рециклиращо предприятие АД-Разград чрез сделка на фондовата борса. Фарма М търгува на едро с лекарствени средства, с хигиенни материали, дезинфекционни средства и други. РХЛ АД-Пловдив е продало 23.08% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Парк-София.Софийското дружество Радино, притежаващо 83.88% от капитала на Крамекс АД - София, е отправило търгово предложение към останалите му акционери. Предложената цена за акция е 11.42 лева. Комисията за финансов надзор одобри коригирано търгово предложение, отправено от Яйца и птици АД - Дончево към останалите акционери на Яйца и птици - Зора АД. Предложената цена на една акция е 29.32 лева. Слънчев бряг Холдинг АД няма да раздава дивиденти за миналата година, стана ясно след общото събрание на акционерите на 7 август. Неконсолидираната печалба на дружеството за миналата година в размер на 446.8 хил. лв. ще бъде заделена като Допълнителни резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във