Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Eдноличният търговец Христина Драганова - Тина - Казанлък, е купил 41.85% от капитала на Република Холдинг АД - София. Продавач е Дилингова финансова компания АД. ДПФ Алианц България, ЗУПФ Алианц България и ЗППФ Алианц България са купили по 4.17% от капитала на инвестиционното дружество от отворен тип Капман Капитал, с което дяловете им в него достигат до 5.96 процента.Акционерите на Булгартабак Холдинг, които не са клиенти на инвестиционен посредник, могат да получат дивидентите си за последните пет години във всички клонове на Ейч Ви Би Банк Биохим от 1 август 2005 до 1 август 2006 година. Брутният размер на дивидента на една акция за миналата година е 0.489 лева. Общото събрание на инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан, което трябваше да се проведе на 25 юли, се е провалило поради липса на кворум. То е пренасрочено за 8 август при същия дневен ред. В рамките на деветия неприсъствен публичен търг на фондовата борса бяха продадени миноритарните дялове от шест дружества с ограничена отговорност. Договорените плащания са в размер на 9.2 хил. лв. и близо 19 хил. лв. в непарични платежни средства. На БФБ-София от 13 юли до 27 юли се търгуваха дяловете от 11 дружества с ограничена отговорност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във