Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Елана Високодоходен фонд АД-София е купило 10% от капитала на инвестиционното дружество със специална инвестиционна цел Елана Фонд за земеделска земя. Акционерите на Инвестор.БГ приеха решение за обратно изкупуване до 3% капитала на дружеството на общо събрание, което се проведе на 12 юли. Фарма М АД - Монтана, е продало близо 22.30% от капитала на Унипак - Павликени, на Головин Риъл Естейтс ЕООД - София, чрез сделка на фондовата борса. Яйца и птици АД - Дончево, което притежава 91.87% от капитала на Яйца и птици - Зора АД - Дончево, е предложило на останалите акционери на дружеството да изкупи акциите им на цена от 27.65 лв. за бройка. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила търговото предложение. Софарма АД започна да изплаща дивидент за 2004 г. от 14 юли чрез клоновете на Българска пощенска банка. Възнаграждението, което могат да получат акционерите за една своя книга, е в брутен размер от 0.09 лева. Съветът на директорите на БФБ-София АД прекрати окончателно регистрацията на ценни книжа, издадени от Невен АД - Елхово. Причината е, че дружеството е отписано от публичния регистър. Доброволен пенсионен фонд Алианц България е купил 5% от капитала на инвестиционното дружество със специална инвестиционна цел И Ар Джи Капитал - 1. Продавач е Българо-американски инвестиционен фонд АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във