Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от Еуротерра България АД - София. Емисията е в размер от 2 млн. лв., разпределени в 2 млн. обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка. Еуротерра България е вписано в публичния регистър, негови собственици са ................. Проспектът за вторично публично предлагане на емисия от обезпечени от корпоративни облигации на Технологичен център - институт по микроелектроника ЕАД - София, бе одобрен от Комисията за финансов надзор. Емисията е тригодишна и е в размер на 12 млн. евро, разпределена в 12 хил. облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка. Книжата носят лихва от 8% на годишна база.Инвестиционният посредник Маклер - 2002 АД - Пловдив, загуби правото си да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, да поема емисии от ценни книжа и правото да заема ценни книжа.Георгиос Йоанни Стерянопулос е купил 4.73% от капитала на Интерлоджик лизинг АД. След сделката дяловото му участие в дружеството пряко и чрез свързани лица достигна до 48.80 процента. Софийското дружество Турист Тръст, което притежава 91.90% от капитала на Интертревълсервиз АД, е коригирало търговото си предложение към останалите му акционери. Турист Тръст дава за една акция по 14.18 лева. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила търговото предложение. Танчо Димитров Михайлов е купил 44.83% от капитала на казанлъшкото дружество ЗИНО чрез сделка на фондовата борса. Холдинг Кооп-Юг АД - София е продало пакета си и от 26.21% от капитала на Яйца и птици - Зора АД - Дончево.

Facebook logo
Бъдете с нас и във