Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор забрани временно търговото предложение на Турист Тръст ЕООД към дребните акционери на софийското дружество Интертревълсървиз. За инвестиционен посредник бе избрано дружеството Капман.Бенчмарк Асет мениджмънт АД получи лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на взаимни фондове и на инвестиционни компании от затворен тип.Компанията Парк получи разрешение от Комисията за финансов надзор да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел. То ще закупува вземания, обезпечени с ипотеки, като за финансирането на тези сделки ще емитира ценни книжа. Скай Консулт ЕООД-Габрово е продало 5.38% от акциите си в дружеството със специална инвестиционна цел Бенчмарк фонд имоти, намалявайки дела си до 1.10 процента. Фонд за недвижими имоти България е купило седем недвижими имота в София с обща площ 4 554 кв. м и на стойност 1.3 млн. лева. За изплащането им е взет кредит за 360 хил. лв. от Първа инвестиционна банка.Курортната компания Албена ще раздаде брутен дивидент от 0.40 лв. за акция. За възнаграждения на съвета на директорите е заделен 1% от печалбата за миналата година, която е в размер на 16.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във