Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на 5 млн. акции с номинал 1 лв. на Транскарт АД - София. Дружеството бе вписано и в публичния регистър, воден от надзорното ведомство.Стоян Стоев и Венцислав Стойнев са новите членове на съвета на директорите на Балканкар Заря АД - Павликени. Те са заели местата на Палмиро Калчев и Бояна Караиванова. За прокурист на дружеството е избран Димитър Иванчов. Дилингова финансова компания АД-София е купила 41.85% от Република Холдинг чрез сделки на фондовата борса. В портфейла си холдингът притежава акции от Болярка АД (за памучен текстил), Пенсионна компания Дълголетие, от Адара АД (за парфюмерия и козметика).Универсален пенсионен фонд Доверие е продал 3% от капитала на Оловно цинков комплекс АД-Кърджали, като делът му в дружеството е намалял до 7 процента. Акционерите на Лукойл Нефтохим Бургас ще гласуват за отписване на дружеството от публичния регистър на общо събрание, което ще се проведе на 21 юни. Индустриален Холдинг България АД - София, няма да раздава дивиденти за миналата година. Това решиха неговите акционери на общо събрание, проведено на 8 юни. Във фонд Резервен ще бъдат заделени 10% от печалбата, а 90% ще отидат като неразпределена печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във