Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Агенцията за приватизация ще предложи на 12-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на фондовата борса, акции от 63 дружества. На него за пореден път ще бъдат предложени остатъчните пакети от Балканкар - ЗП Т. Петров АД, Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов АД и Балканкар - Искър АД. Срещу непарични платежни средства ще се продават акциите на 18 от дружествата, а срещу пари - на 43 дружества. За две дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Пакет от 11.92% от капитала на Емка АД - Севлиево, ще бъде предложен за продажба на смесен закрит аукцион на БФБ - София. Пакетът се продава на една пазарна партида с лимитирана цена от 2.13 млн. лв., или по 40 лв. за акция. Началната дата на публичното предлагане е 17 май, а крайната - 25 май.Пакетът от 81.7% от капитала на хасковския производител на прежди Мануела бе изтъргуван на блоковия сегмент на БФБ - София. Стойността на сделката е 18 353 лв., което прави по 0.05 лв. на акция. Последно с тези акции имаше сделки на 12 април на нива от 0.90 лв за брой. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на акции на взаимния фонд СГАМ Фонд (SGAM Fund) - Люксембург. Той предлага седем подфонда - Equities Europe - за инвестиции в европейски акции, Equities International - в международни акции, Equities US Concentrated Core - във водещи американски компании, Bonds Europe - в европейски облигации, Bonds World - в международните дългови инструменти, и последните два подфонда са за вложения на паричните пазари в евро и долари. Адванс инвест АД регистрира свое дружество със специална инвестиционна цел - Адванс Терафонд, което ще влага набраните средства в земи. За първата година от дейността си Адванс Инвест отчете доходност от 66.67 процента. Той е първият фонд, който има намерение да инвестира на Румънската фондова борса. Това ще стане, когато Комисията за финансов надзор прибави северната ни съседка към списъка на разрешените за инвестиране чуждестранни пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във