Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Уеб Медия Груп АД има намерение да направи четвъртото първично публично предлагане на БФБ - София. Тя ще предложи 710 хил. акции, с чието пласиране капиталът му ще се увеличи до 1.42 млн. лв. и вече е внесло в Комисията за финансов надзор съответния проспект. Когато той бъде одобрен, ще се даде началото и на първичното публично предлагане. Мажоритарен собственик на дружеството е Хирон-91 ЕООД, което е апортирало в Уеб Медия Груп три уебсайта - news.bg, finance.news.bg и topsport.bg.От 11 до 21 април на БФБ-София ще се проведе 11 централизиран публичен търг. На него ще се предложат акции от 89 дружества. Срещу непарични платежни средства ще се продават 20 предприятия, 67 ще се предлагат срещу пари, а за две дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Майкромет ЕООД - Белене, е купило 7% от капитала на софийското дружество Крамекс. Жълтият депутат Димитър Пейчев също е придобил 5% от компанията. Комисията за финансов надзор наложи окончателна забрана на търговото предложение на Тера Тур Сервиз ЕООД към останалите акционери на Езтур АД. ДПФ Алианц България е купил 7.61% от капитала на инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан АД. Пенсионният фонд е увеличил и участието си в Адванс инвест от 3.06% на 3.68 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във