Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестиционният посредник Булброкърс АД бе избран да пласира на фондовата борса 30% от капитала на Параходство Българско речно плаване ЕАД - Русе срещу компенсаторни инструменти. Договорът бе одобрен от надзорния съвет на Агенцията за приватизация на 27 януари. На първия неприсъствен публичен търг на фондовата борса бяха продадени държавните дялове в 74 от предложените 86 дружества с ограничена отговорност. Те се предлагаха срещу инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и пари. В рамките на търга са договорени плащания за над 2.6 млн. непарични платежни средства и 33 хил. лева. Софийското дружество Контекс Дружба ООД предложи да изкупи акциите на дребните собственици в Дружба стил АД на цена от 6.45 лв. едната. Компанията притежава 90.50% от капитала на Дружба стил. При изкупуването на книжата ще посредничи Булброкърс. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила търговото предложение на Контекс Дружба. Петгодишната облигационна емисия на дистрибутора на горива Петрол ще бъде пусната на официалния пазар на фондовата борса на 2 февруари. Книжата са на стойност 15 млн. лева. Емисионната цена на една облигация е 999.80 лв., а годишната лихва, която тя носи, е 8.375 процента.Тринадесет дружества, включени в пул Металик, ще се предлагат на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти от 30 януари до 2 април. Изпълнителният директор на Дилингова финансова компания Веселин Ралчев е продал своя пакет от 22.53% от пловдивското дружество Комарс АД. Сделката е сключена на 22 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във