Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Лулис Мел - България ЕАД и Лулис Интернешънъл Фуудс Ентърпрайзис отправиха търгово предложение към дребните акционери на дружеството София Мел. При изкупуването на акциите от мелницата ще посредничи Елана Трейдинг. Цената, на която ще стане това, е 6 лева. Комисията за финансов надзор вече е одобрила търговото предложение. Синергон Холдинг АД отправи второ търгово предложение към дребните акционери на софийското предприятие Синергон текстил АД. Холдингът придоби 90.02% от текстилната компания след първото търгово предложение. За посредник отново е избран Авал ин. Цената, която Синергон холдинг ще предложи, е 1.06 лв. за акция. Дружеството Системи за телеобработка на мрежи АД, Велико Търново, ще се опита да увеличи капитала си от 210 хил. на 630 хил. лева. Увеличението ще стане, ако се запишат най-малко 300 хил. от новите акции, които са с номинал от 1 лев. Крайната дата за записване на книжата е 22 март.Комисията по финансов надзор вписа в публичния регистър на 21 януари емисията от 60 млн. обикновени поименни акции с номинал от 1 лев на Софарма. С тях фармацевтичната компания увеличи капитала си от 6 млн. на 66 млн. лева. Инвестиционният посредник Брокерс груп намали цените на 13 дружества, включени в пул Българска захар. Държавните пакети от тези предприятия се предлагат на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти до 23 февруари. Статус Инвест АД получи разрешение от Комисията за финансов надзор да извършва в чужбина сделки с ценни книжа, управление на портфейли и попечителска дейност. Досега посредникът е имал право да извършва тези операции само в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във