Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Три от дружествата, чиито държавни дялове се предлагат на централизиран публичен търг на фондовата борса, са уведомили Агенцията за приватизация, че са увеличили капитала си. Увеличението за самоковската компания Боринвест АД е от 50 хил. лв. на 200.9 хил. лева. Новият размер на капитала на Джей и Ел Център АД е 2.7 млн. лв., а Загорка АД е вдигнала капитала си от 2.5 млн. лв. на 2.7 млн. лева. Началните тръжни цени на държавните дялове от дружествата, които се продават на фондовата борса на неприсъствен публичен търг, са намалени наполовина от 15 януари. Пакетите ще се предлагат на инвеститорите до 2 февруари. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри проекта на договор за инвестиционно посредничество с Брокерс груп. Дружеството бе избрано да пласира акциите на 24-те дружества, включени в пул Металик. Книжата ще се продават на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти. Акционерите на софийската компания НонвоТекс АД гласуваха тя да бъде отписана от публичния регистър. Те взеха това решение на общо събрание, което се проведе на 12 януари. Компанията Ераст ЕООД е продала дела си от 15.73% в капитала на Синергон текстил - София, на неговия мажоритарен собственик Синергон холдинг. Сделката е направена на 5 януари, когато приключи търговото предложение, отправено към дребните акционери, в резултат на което холдингът придоби 90.02 процента. Компанията Бол Пропърти ЕООД - с. Болярци е купила 50 на сто от капитала на дружеството Варна плод АД чрез сделка на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във