Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Първа ФБК Светозар Абрашев през следващата седмица няма да има резки промени в цените на акциите. Той очаква книжата на Централна кооперативна банка слабо да поскъпнат. Акциите на тютюневите компании също ще повишат цените си леко. Около котировките на книжата на ДЗИ ще има раздвижване, но въпреки това те ще запазят стойността си. Инвестиционните бонове ще се търгуват на по-ниски цени, докато компенсаторните инструменти ще поскъпнат. Брокерът на СИБАНК Николай Костов не очаква значителни движения на фондовата борса през следващата седмица. Според него цените на книжата на тютюневите компании, Нефтохим и Албена ще се стабилизират. Акциите на Проучване и добив на нефт и газ ще се търгуват на по-висока цена. Инвестиционните бонове ще се задържат на сегашните си нива, но може и леко да поевтинеят. Цената на компенсаторните инструменти ще се покачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във