Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Държавният дял от 43.276% от капитала на ИПК Родина ще се продава на фондовата борса срещу пари от 24 ноември до 7 януари. Пакетът ще се предлага на три етапа. Първоначално ще бъдат пуснати 16 на сто от капитала на дружеството с начална тръжна цена за цялата партида от 1.9 млн. лева. Първа ФБК е поела пласирането на книжата. Мажоритарният пакет от 51 на сто от капитала на печатницата бе купен от Обединени български вестници АД за 6 000 111 лева.На 24 ноември ще започне продажбата на 134 132 876 броя инвестиционни бонове на сегмента Пазар с компенсаторни инструменти на фондовата борса. Непаричните платежни средства са с номинал от 1 лев. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова отписа от публичния регистър дружеството Евро Финанс. Същото се случи и с емисиите на издадените от него български депозитарни разписки на САП, Сименс, Дойче Банк и Дойче Телеком. Търговията с акциите на старозагорското дружество Хранинвест-Хранмашкомплект на фондовата борса бе прекратена, тъй като то също бе отписано от публичния регистър. Ранкова и одобри приложение към Правилника на БФБ-София, което урежда техническото изпълнение на неприсъствените търгове за ООД-та на борсата. Завод за хартия АД - Оряхово, получи разрешение да изкупи акциите на дребните акционери на дружеството Бъдещност АД - Чирпан. Цената, която мажоритарният собственик предлага за една акция, е 2.70 лева. За посредник на търговото предложение бе избран Авал Ин.Димитру Попеску е новият представител на фирмата Поликолор в надзорния съвет на русенското дружество Оргахим АД. Той замести в надзорния орган Джон Бол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във