Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Компании


Спряха продажбата на САПИ


Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прекрати процедурата за продажба на всичките 100 дяла, представляващи 100% от капитала на "Система за агропазарна информация" ЕООД - София (САПИ), която в момента е под управлението на Министерството на земеделието и храните. Фирмата, създадена през 1994 г., се занимава основно със събиране, обработка и разпространение на агропазарна и ветеринарно-лекарствена информация. Тя допълва приходите си и с маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужване на селското стопанство и преработващата промишленост.

От агенцията не коментираха защо спира процедурата. Най-вероятно причината е, че е изтекъл срокът за купуване на тръжната документация (7 октомври) и липсата на кандидати. Началната цена в публичния търг с явно наддаване беше 200 хил. лв., имаше и изискване за депозит от 50 хил. лева.

Последният публикуван счетоводен отчет на САПИ е за 2012 година. Тогава компанията е отчела печалба от 116 хил. лева. Общо 80% от положителния финансов резултат всяка година влиза в държавния бюджет, което означава, че след продажбата й Министерството на финансите няма да може да разчита на тези пари.
 


"Трейс груп" изкупува собствени акции


"Трейс груп холд" АД започва нова процедура по обратно изкупуване на до 0.41% от капитала си, или до 100 хил. собствени акции. Решението взе общото събрание на акционерите на дружеството, проведено през януари тази година. Инженеринговата компания предлага цени в рамките между 5 и 9 лв., а процедурата ще продължи до шест месеца, т.е. до април следващата година.

В случай че бъдат изкупени максималният брой от предложените акции, съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока на изкупуването.

А чрез вече приключилата на 17 септември предходна процедура "Трейс груп холд" събра общо 20 602 собствени книжа на средна цена от 6.99 лв., или 0.085% от капитала на дружеството.
 


"Енемона" планира дивидент


"Енемона" АД - Козлодуй, свиква общо събрание, на което акционерите й ще гласуват за разпределянето на частичен дивидент по привилегированите акции за 2012 година. То е насрочено за 12 ноември.

През миналата година след няколко отлагания бе изплатена част от дължимата сума - по 0.58164 лв. за акция. Сега ще бъде обсъдено отново частично разпределяне на дивидент за 2012 г. в размер на 0.3514 лв. за акция, или общо 387 596.96 лв. за 1 102 901 привилегировани акции.

Печалбата на фирмата за 2013 г. е 387 597 лв., но е недостатъчна за покриване на цялото задължение за дивидент за 2012 г. и компанията ще има да дължи частичен дивидент за 2012-а, както и пълен дивидент от 0.992 лв. на дял за 2013 година.

Акционерите ще обсъдят и всички стандартни точки за редовното си годишно общо събрание, като приемане на отчетите за 2013 г., освобождаване от отговорност на съвета на директорите и други. Според закона събранието трябваше да се проведе до 30 юни. В дневния ред е и точката за промени в мениджмънта.
 


ДКК продаде имот за 96 000 лева


"Инса Ойл" ООД, Раковски, спечели търга с явно наддаване за продажбата на недвижим имот, собственост на "Държавна консолидационна компания" ЕАД с площ  6.049 дка, който се намира в землището на село Белозем, община Раковски. Купувачът купи имота за 96 хил. лева. Участниците в наддаването бяха двама, а началната тръжна цена бе 91 хил. лв. (без вкл. ДДС). В сделката влизат и построените в имота сгради заедно с всички подобрения в имота.

"Инса Ойл" се занимава с производство и преработка на петролни продукти и търговия с тях, както и изграждане и експлоатация на петролна база и рафинерия. Фирмата е част от групата "Инса" ЕООД от Раковски, която обединява няколко дружества с този предмет на дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във