Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Проучване и добив на нефт и газ ще премине от едностепенна към двустепенна система на управление след решение на общото събрание на 8 декември. Дружеството се сдоби с прокурист - Димитър Атанасов Калчев. Северкооп Гъмза Холдинг е прехвърлило дяловото си участие от 34% в Интериор - гр. Елена, на софийската компания Буллип. Това е станало чрез сделка на фондовата борса на 3 ноември. Пазарджишкото дружество Сила Холдинг е продало акциите си, представляващи 24.76 на сто от капитала на Електрометал, на Тойота Тиксим. Холдингът е запазил в портфейла си 2.31% от компанията. Комисията за финансов надзор разреши на Ти Би Ай Еф България да придобие пряко повече от 10 на сто от капитала на две дружества - инвестиционния посредник Ти Би Ай Инвест и Ти Би Ай Асет Мениджмънт. В момента те са 100% собственост на регистрираното в Холандия Ти Би Ай еф Файненшъл сървисиз. Дружеството Каолин пуска на фондовата борса 5 хил. обикновени, поименни облигации. Всяка една от ценните книги е с номинална и емисионна стойност от 1000 евро. Русенското Параходство Българско речно плаване бе вписано в регистъра на публичните дружества. Това е необходимо, за да се пристъпи към приватизацията на 30 на сто от капитала му на борсата срещу компенсаторни инструменти. Комисията за финансов надзор пусна търговото предложение на холандската компания Аутобар Груп Б. В., отправено към дребните акционери на Софияпласт. Посредник при изкупуването на техните книжа е Авал Ин, а предложената цена за акция е 6.62 лева. Първа ФБК ще продава остатъчния държавен дял от 43.28% от ИПК Родина АД на фондовата борса срещу пари. Договорът с посредника бе одобрен от надзорния съвет на АП на 6 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във