Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Индустриален холдинг България и софийското дружество Юнион Турс, които притежават общо 90% от капитала на Дунав Турс, предложиха на дребните му акционери да изкупят техните книжа при цена от 6.70 лв. за бройка. Търговото предложение ще стане с посредничеството на банка България Инвест. Комисията за финансов надзор все още не е казала думата си по случая. Общинска банка стана поредната кредитна институция, която реши да се възползва от борсовото поскъпване на Булгартабак холдинг. Банката закупи 5500 акции на дружеството на 2 октомври.Енергоремонт Холдинг ще вземе решение да се преобразува от ЕАД в АД на 29 октомври, когато ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри проекта за договор за инвестиционно посредничество на Булброкърс при продажбата на 51 на сто от капитала на Проучване и добив на нефт и газ на фондовата борса срещу пари.Чрез т. нар. трета вълна на масова приватизация частично бяха раздържавени 215 дружества, а други 105 изцяло преминаха в частни ръце. Използваните инвестиционни бонове в публичния централизиран търг са 19.5 милиона. От печелившите заявки са платени 79.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във