Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Финансовият надзор одобри искането на Булинвест и компания за промяна на предмета му на дейност. Компанията не може да отговори на изискванията за минимален капитал от 250 хил. лв. за посредник с пълен лиценз. Булинвест и компания ще свие своята дейност до извършване на сделки за собствена и чужда сметка, без доверително управление на портфейли на клиенти.Мегакомисията не забрани окончателно търговото предложение на Ефектен Унд Финанц-България към дребните акционери на Ален мак АД. Мажоритарният собственик, който притежава 98.5 на сто от капитала на козметичната компания, е увеличил цената, на която ще изкупува акциите с три стотинки - до 3.59 лв. за бройка.Комисията за финансов надзор е приела по принцип проект на наредба, която урежда дейността на инвестиционните консултанти и брокерите. Тя предвижда комисията да приема по своя преценка сертификатите на брокерите и консултантите, придобити в чужбина. Друг съществен момент от проекта е правото на брокерите и на консултантите сами да поискат да им се отнеме правото да упражняват такава дейност. Само по една оферта бе подадена за конкурсите за инвестиционен посредник на пуловете Енергия 2 - който ще се продава срещу пари, и пул Златни пясъци - който ще бъде предложен на борсата срещу компенсаторки. Акционерите на Майр Мелнхоф Никопол ще гласуват за отписване на дружеството от публичния регистър на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 27 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във