Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор задължи инвестиционните посредници Брокерс груп и Нефтохим Инвест Финанс, намесени в скандала с фалшивите пълномощни, да уредят всички претенции на първоначалните притежатели на компенсаторните инструменти. Инвестиционният посредник София интернешънъл секюритиз възстанови достъпа си до Централния депозитар. Това стана, след като той записа на първоначалния им собственик компенсаторните инструменти, за които бе обвинен, че е изтъргувал с фалшиво пълномощно.Инвестиционните посредници Елана, Първа ФБК и Евро-финанс разпространиха становището си относно ограниченията, въведени заради случаите на прехвърляне на компенсаторки с фалшиво пълномощно. Те предлагат алтернативна мярка - да се увеличи минималният капитал на посредниците, който сега е 250 хил. лева.Акциите на Енергоремонт Холдинг, Енергоремонт - Русе, Енергоремонт - Бобов дол ще започнат да се търгуват на борсата през следващата седмица.Пакетът от 49% от капитала на ТЕЦ Марица 3, Димитровград ще се продава на борсата срещу компенсаторни инструменти от 21 до 24 април. Началната тръжна цена на акция е 1080 лв. номинал на компенсаторните инструменти. При сделката ще посредничи ФК Фина-С АД.Акционерите на Албена ще приемат доклада на борда на директорите за дейносттта на дружеството през 2002 г. на общо събрание, което ще се проведе на 10 май. Тогава ще се вземе решение и за разпределяне на дивидентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във