Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор временно забрани търговото предложение на Българска холдингова компания АД към дребните акционери на Парк хотел Москва. За посредник на търговото предложение е било избрано дружество Авал Ин. Търговото предложение на Газстрой към останалите акционери на Газстроймонтаж също временно е забранено от Комисията за финансов надзор.Едно от енергоремонтните дружества, които ще бъдат предложени срещу компенсаторки на фондовата борса - Енергоремонт-Русе, беше вписано в регистъра на публичните дружества. То е регистрирало капитал от 50 хил. лв., разпределен в 50 хил. акции, всяка с номинал от 1 лев. Врачанското дружество Комбинат за цветни метали е отписано от регистъра на публичните дружества. Комисията по индексите на Българска фондова борса реши да извади от индекса СОФИКС акциите на врачанското дружество Химко и да добави емисиите на Биовет АД, Пещера, и Неохим АД, Димитровград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във