Банкеръ Weekly

Пари и пазари

12 МЕСЕЦА, КОИТО ВЪРНАХА ИНТРИГАТА НА БОРСАТА

Приключи една изключително успешна година за българския капиталов пазар. Подемът, който започна през 2002 г., се разви с пълна сила през 2003-а. Съвременната законова рамка, която защитава интересите на миноритарните собственици, вдъхна увереност на инвеститорите. Те започнаха да влагат все повече средства в акциите на публичните дружества, които се търгуваха сравнително евтино спрямо аналогични компании на развитите фондови борси. Показателят цена към печалба на акция при старта на търговията през януари бе 6.43 за компаниите, включени в индекса СОФИКС, тези стойности бяха твърде ниски и това предизвика засилени покупки. В момента коефициентът цена-печалба е 12.10 (като са взети печалбите за периода септември 2002-ра - септември 2003-а). Очакванията за присъединяване на страната ни към Европейския съюз през 2007-а - което ще доведе до присъединяване на капиталовия ни пазар към европейския и до уеднаквяване на критериите за оценка на финансовите показатели на родните компании с европейските, също беше аргумент за покупка на български акции. Допълнителни стимули бяха липсата на данък върху печалбите от курсови разлики при търговия с акции на Българска фондова борса, както и спадането на лихвените проценти, което пък принуди инвеститорите да потърсят други възможности за влагане на свободните си средства. Всичко това доведе до неколкократно увеличаване на обемите на търговия и на цените и до привличане на чуждестранни инвеститори. Забележима е промяната на отношението към капиталовия пазар от страна на държавните органи и големите притежатели на финансови активи в страната. На приватизационен пазар се продадоха два големи миноритарни пакета - 13% от Булгартабак Холдинг и 20% от ДЗИ. Впоследствие те се търгуваха активно и на свободния пазар. Също през борсата бе приватизиран и един мажоритарен пакет (Св. Константин и Елена), както и целият капитал на Проучване и добив на нефт и газ.Съществен принос за ръста на пазара имаше системата за търговия през интернет КОБОС. Електронната търговия позволи да се избегнат бюрократичните пречки, свързани с редицата документи, които се създаваха досега, за да се сключи една сделка с български акции. От друга страна, те позволиха на инвеститорите да наблюдават от собствените си компютри търговията в реално време и активно да участват в борсовата търговия. Вече една четвърт от поръчките се въвежда през КОБОС. Вероятно през следващата година сделките, сключени по електронен път, ще надвишат половината от всички сключени сделки на борсата.В края на годината нарасналата ликвидност на капиталовия пазар предизвика появата на първите нови компании на борсата - РОСЕКСИМБАНК и Български информационни технологии (БИТЕКС). През следващата година от ключово значение за пазара ще бъде пласирането на пакета от 20% от БТК на приватизационния сегмент. То ще ще даде нов тласък на инвестициите в български акции и ще спомогне за създаване на благоприятна среда за набиране на капитал чрез борсата..

Facebook logo
Бъдете с нас и във